Farmacotherapie scholing

Sprekers

Guido Epping, longarts
Franciscus Gasthuis & Vlietland

Sinds 2012 ben ik met veel plezier longarts in het Franciscus Gasthuis & Vlietland. De combinatie van acute en chronische zorg, maakt longgeneeskunde een afwisselend en dynamisch vak. Met name bij de oudere patiënt is vaak sprake van polyfarmacie. Bij het voorschrijven van medicatie, zoals antibiotica en bloedverdunners moeten we ons dan ook continu bewust zijn van mogelijke interacties tussen medicamenten en potentiële gezondheidsschade door medicatie. Nevenfuncties en lidmaatschappen: bestuurslid vakgroep longziekten, lid commissie accreditatie NVALT.

 

Carolien Heetman-Meijer, ziekenhuisapotheker
Franciscus Gasthuis & Vlietland

Ziekenhuisapotheker, plaatsvervangend opleider en aandachtsgebieden medicatiebewaking en medicatieoverdracht Samen met een klinisch geriater, klinisch farmacoloog, verzorg ik de poli polyfarmacie. Deze polikliniek is speciaal bedoeld voor ouderen die veel medicijnen gebruiken, en die daarvan problemen ondervinden. Van belang hierbij zijn de veranderingen in farmacokinetiek en farmacodynamiek bij het ouder worden en kennis hebben van de belangrijkste bijwerkingen en interacties bij ouderen met polyfarmacie. Met deze poli heb ik veel ervaring opgedaan met farmacotherapeutische interventies en consultaties voor kwetsbare ouderen.

 

Eline de Koning, apotheker
Franciscus Gasthuis & Vlietland

Met betrekking tot longgeneeskunde hou ik me bezig met een patiënttevredenheidsonderzoek bij ernstig astma patiënten die we thuis behandelen met monoklonale antilichamen. Daarnaast leid ik een pilot t.a.v. thuisbehandeling binnen de longoncologie. Tevens besteed ik veel aandacht aan polyfarmacie binnen de ouderengeneeskunde.