Farmacotherapie scholing

Algemene Voorwaarden

Farmacotherapie scholing 3 juni 2021

• Uitsluitend volledig en juist ingevulde aanmeldingen worden in behandeling genomen.
• Aanmelden kan uitsluitend online.
• Het ledentarief is van toepassing op die personen die vanaf 1 mei 2021 (of eerder) lid zijn van
  V&VN longverpleegkundigen.
• U bent gehouden aan het vermelden van het juiste e-mailadres. 
• Direct na aanmelding ontvangt u per email een bevestiging van uw aanmelding en als bijlage uw factuur. 
• Aanmelden voor onderdelen van het webinar is niet mogelijk.
• Uw registratie is bindend. Annulering en restitutie van het inschrijfgeld is tot 27 mei 2021 mogelijk. Na 27 mei
  zijn annuleringen, restituties en mutaties niet meer mogelijk.
• Annuleringen en mutaties kunnen uitsluitend schriftelijk of per email geschieden.
• Niet deelnemen aan het webinar ontslaat u niet van uw betalingsverplichting.
• Inschrijven is mogelijk tot 1 dag voor de start van het webinar, mits per omgaande ook betaald wordt.

BETALINGEN:
• Direct na aanmelding ontvangt u per email een bevestiging van uw aanmelding en als bijlage uw factuur. 
• Betaling van de factuur is de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Ook wanneer het factuuradres de ‘werkgever’ is, blijft de 
  verantwoordelijkheid voor op tijd betalen bij de deelnemer.
• Betaling van deelnamegeld moet uiterlijk 5 dagen voor aanvang van het webinar ontvangen zijn door de organisatie.
• Bij het betalen van de factuur ALTIJD het factuurnummer vermelden.